Çerez Örnek
canlı destek

ÖYP Doğrudan Satın Alma Süreci

ÖYP DOĞRUDAN SATIN ALMA SÜRECİ

 • ÖYP araştırma görevlisi malzeme talebine ilişkin dilekçe yazmalı ve dilekçede  araştırma görevlisinin danışmanının da uygundur şeklinde imzası olmalıdır.
 • ÖYP araştırma görevlisinin taleplerini içeren ÖYP ihtiyaç formu doldurulmalıdır. (örneği formlar/belgeler bölümünde)
 • ÖYP araştırma görevlisi almak istediği malzemelere ilişkin en az 3 farklı firmadan teklif (proforma fatura) almalı bu teklifler KDV hariç şekilde, ilgili araştırma görevlisinin adına düzenlenmiş olmalıdır. (Örn: Ege Üniversitesi Rektörlüğü-Fen Bil.Enstitüsü-ÖYP Araş.Gör. A***** K*****)
 •  En az 3 farklı firmadan alınan tekliflerdeki KDV hariç tutarların belirtildiği, ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanı tarafından imzalı piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanmalıdır (örneği formlar/belgeler bölümünde). Piyasa fiyat araştırma tutanağından kesinlikle marka ve model belirtilmemelidir.
 • Alınacak malzemelerin cinsini ve adedini (miktarını) belirten ve ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanı tarafından imzalı malzeme listesi hazırlanmalıdır.(1 nüsha olmalı ve malzeme listesinde marka-model belirtilmemelidir.)
 • Cihaz niteliği taşıyan tüm malzeme alımlarında teknik şartname olmalıdır. Bu teknik şartnamede cihazın menşei, markası, modeli belirtilmemelidir. Teknik şartnamede ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanının imzası bulunmalıdır. 
 • Tüm bu belgeler BAP Koordinatörlüğü ÖYP birimine Enstitü kadrosundaki araştırma görevlileri için ilgili Enstitünün üst yazısı ile Üniversitemiz kadrosundaki araştırma görevlileri için ise Fakülte üst yazısı ile hem EBYS'den hem de elden ulaştırılmalıdır.
 • Satın alma talebine ilişkin düzenlenmesi gereken bu belgeler Rektörlük BAP Koordinatörlüğü ÖYP birimine ulaşmadan satın alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Talep birimimize ulaştıktan sonra gerçekleştirilen piyasa fiyat araştırma sürecinde en uygun fiyatı veren firmaya birimimizce sipariş teyidi geçilmektedir. Birimimizce sipariş teyidi geçilmeden malzeme alımı kesinlikle yapılmamalıdır. 
 • Sipariş teyidi geçildikten sonra talep edilen malzemelerin teslimatı gerçekleştirilmekte ve ilgili firma tarafından fatura düzenlenmektedir.
 • Kurumumuz E-fatura sistemine tabi olup,
 • Senaryo : KAMU olup 2 Vergi Numarası kullanılmaktadır.
 • Fatura unvanı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI olup Fatura açıklamalarına, Örn: Ege Üniversitesi Rektörlüğü-Fen Bil.Enstitüsü-ÖYP Araştırma Görevlisi A***** B***** şeklinde ibare muhakkak bulunmalıdır.
 • Fatura önüne Danışmanı ile birlikte ''Eksiksiz ve Tam Olarak Tarafımca Teslim Alınmıştır ibaresi ve imza şarttır.
 • 5.000 TL ve üzeri faturalar vergi Borcu yazısı ile teslim edilmelidir.
 • KDV Dahil 2.000 TL yi aşan ''HİZMET'' Grubu faturalarına KDV Tevkifatı uygulanıp ilgili ay içinde ödenmesi şart olup, aksi halde Tevkifat cezası söz konusu olmaktadır.
 • Satın alınan malzemeler kampüs Ayniyat bürosu personellerince görülmeli ve faturanın arkasına "görüldü" kaşesi basılmış olmalıdır. (Kampüs ayniyat bürosu telefon: 2000)  


ÖYP GÖREVLENDİRME SÜRECİ (YOLLUK-YEVMİYE VE KATILIM GİDERLERİ ÖDEMELERİ)

 • ÖYP araştırma görevlileri yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılabilirler. (Bu seyahatlere ilişkin ödemelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun hükümleri uygulanır.)
 • ÖYP araştırma görevlilerinin yurt içinde katıldıkları bilimsel amaçlı toplantıların(kongre/sempozyum/kurs vb) katılım ücretleri, YÖK tarafından aktarılan kaynaklarının proje giderleri kaleminden karşılanmaktadır.
 • ÖYP araştırma görevlilerinin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatler için ilgili Enstitü’den Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Görevlendirme Onayının çıkmış olması gerekmektedir. Üniversitemiz kadrosundaki araştırma görevlileri için ise Fakülte yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Görevlendirme onayının çıkmış olması gerekmektedir.
 • ÖYP Araştırma görevlilerinin yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücreti talep ettikleri durumda Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında  “yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.(Konaklama bedeli sadece yurt içi seyahatlerde faturanın ibrazı koşulu ile karşılanmaktadır.)
 • Yönetim kurulu kararı ve görevlendirme onayında masrafları ÖYP Bütçesinden karşılanmak üzere ibaresi olmadığı durumda ÖYP bütçesinden ilgili araştırma görevlisine hiçbir ödeme yapılamaz.
 • Seyahat şeklinin uçak olacağı durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük onay yazısında "seyahat şekli uçak ile"diye belirtilmek zorundadır. 
 • Uçak bileti tutarlarının ödenebilmesi için elektronik bilet ya da fatura şeklinde ıslak imzalı olarak BAP Koordinatörlüğü ÖYP Birimine ibraz edilmesi gerekmektedir. Biletlere ilişkin mail çıktısı ile kesinlikle işlem yapılmamaktadır. Uçak biletinin yanında biniş kartları da (boarding pass) ibraz edilmelidir.
 • Bilimsel amaçlı toplantıya katılım ücretinin ödenebilmesi için ilgili araştırma görevlisinin adına düzenlenmiş, ödenen tutarı gösteren faturanın aslının ve katılım sertifikasının/belgesinin bir örneğinin ibraz edilmesi zorunludur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ